Holland Malt Holding B.V.

Verkoop van belang in Holland Malt aan Bavaria N.V.

Financieel adviseur verkoper
December 2014
view details

Verkoop van belang in Holland Malt aan Bavaria N.V.

Agrifirm verkoopt haar belang van 43 procent in Holland Malt aan Bavaria. De bierbrouwer had al de overige 57 procent van de mouterij in handen en wordt dus volledig eigenaar van het bedrijf.

De verkoop vloeit volgens de verklaring van beide bedrijven voort uit de wens om zich volledig te concentreren op de kernactiviteiten. Voor Agrifirm is dit de levering van producten en diensten aan akkerbouwers, de inname van granen en de productie en toelevering van diervoeders richting de veehouderij. Bavaria blijft zich op de mout- en bierproductie richten.

Agrifirm heeft in 2003 samen met Bavaria geïnvesteerd in de nieuwe mouterij met een daarbij behorende graanopslag in de Eemshaven. Hiermee zijn mogelijkheden gecreëerd om mout te exporteren over de gehele wereld. Agrifirm heeft geparticipeerd om de brouwgerstteelt in Nederland te ondersteunen. Door realisatie van deze exportmouterij ’in het teeltgebied, met korte logistieke lijnen’ ontstond afzetzekerheid voor de brouwgersttelers.

Dit doel is gerealiseerd en er staat een goed lopende mouterij met afzet over de gehele wereld, meldt Agrifirm. 'Voor Agrifirm is er geen noodzaak meer om financieel te blijven participeren in deze minderheidsdeelneming.' 

Jaarlijks levert Agrifirm Plant een vast volume brouwgerst van de Nederlandse telers. Holland Malt en Agrifirm hebben aanvullende afspraken gemaakt om ook in de toekomst de samenwerking op het gebied van opslag en levering van gerst te garanderen, aldus de verklaring. Ook worden projecten rond het bevorderen en optimaliseren van de brouwgerst teelt gezamenlijk opgepakt.