Valuation Services

Of het nou een beoordeling van de financiële haalbaarheid van een business plan is, een waardering van publieke of private bedrijven, de WACC bepalen of een landen specifiek risico in kaart brengen, ons team van waarderingsexperts staat altijd klaar om te adviseren, onderzoek te verrichten of waarderingsrapporten te schrijven over elk onderwerp als onderdeel van onze integrale adviesdiensten:

  • Business plan beoordeling
  • Waarderingsrapport van beursgenoteerde bedrijven
  • Financiële schuld analyse
  • Wereldwijde WACC analyse
  • Waardering van materiële en immateriële vaste activa voor amortisatie