Capital Structure Advisory

Veel succesvolle private bedrijven bereiken een punt in hun ontwikkeling waarop ze groei niet meer kunnen realiseren bij het alleen steunen op interne middelen. Een externe kapitaalinjectie van een acceptabele investeerder is vaak de basis waarop verdere groei bereikt kan worden. We werken nauw samen met aandeelhouders en management om te beoordelen wat de kapitaalbehoefte en investeringseisen zijn van het bedrijf en de aandeelhouders en stellen vast welke vorm van externe financiering het meest toepasselijk is.

We bestuderen de opties objectief en onafhankelijk, daarbij zowel op kapitaal als op schuld gebaseerde oplossingen in aanmerking nemende. In beide gevallen zullen we onze lange relaties met de meest actieve corporate banking en private equity huizen in Nederland op nationaal en regionaal niveau benutten.

Het komt wel eens voor dat aandeelhouders kapitaal dat vast zit in hun bedrijf willen vrijspelen, en soms tegelijkertijd groeikapitaal ophalen. Regelmatig leveren we deze gecombineerde oplossing welke voldoet aan de eisen van zowel de aandeelhouders en het bedrijf.

Aandeelhouders en managers kunnen rekenen op de toegewijde steun van Mahler Corporate Finance om hun doelen te bereiken op een tijd- en kosteneffectieve manier.

Voor meer informatie over het ophalen van kapitaal neem contact op met:

Arjen Rijpkema
Managing Partner
m: +31 6 1212 0445